กฎบัตรบริการลูกค้า

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ได้มีความมุ่งมั่น และสร้างสรร ผลิตภัณฑ์และบริการทางอินเตอร์เน็ต  แบ็งค์กิ้ง CIMB Clicks ให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ  ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพตาม กฎบัตรบริการลูกค้า พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับมาตราฐานของทางธนาคาร

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง CIMB Clicks สามารถอ่านได้ที่ www.cimbclicks.in.th

1. รับประกันการดำเนินงานที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
  ธนาคารได้มีการติดตั้ง Firewell เป็นระบบป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัว มิให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาติเข้ามาในระบบได้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าไว้วางใจและความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
   
2. การป้องกันและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร  ซึ่งถือเป็นนโยบายของธนาคารที่จะต้องเคารพ ติดตามดูแล ปกป้อง และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางธนาคารและการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับเรื่องดังกล่าวซึ่งท่านได้เปิดเผย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน หรือได้มอบให้แก่ธนาคารผ่านทาง www.cimbclicks.in.th ("ข้อมูล")

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธนาคารข้างต้น ธนาคารได้กำหนดหลักการเพื่อควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งได้ระบุและให้รายละเอียดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยสามารถอ่านได้ที่ www.cimbclicks.in.th

   
3. การให้บริการที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ
 
เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับบริการที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ธนาคารได้ใช้ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่แข็งแรงคงทน และว่าจ้างเฉพาะบุคคลกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ธนาคารมั่นใจว่าวิธีการทางธุรกิจของธนาคารนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
   
4. ความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์และบริการ
 
ธนาคารติดต่อดำเนินงานกับท่านอย่างโปร่งใสและธนาคารไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่หลอกลวง ทุจริต หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ธนาคารจะพยายามทำให้มั่นใจว่าเครื่องหมายแสดงแทน ข้อความ และการรับรองจากธนาคารนั้นถูกต้องและเป็นความจริง

ธนาคารพร้อมเปิดเผยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ ที่แสดงเครื่องหมาย ข้อความของธนาคาร ที่ถูกต้องและโปร่งใส
   
5. การให้คำตอบและดำเนินการอย่างทันท่วงทีสำหรับข้อสอบถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า
 
ความสะดวกสบายและความพึงพอใจของท่านนับเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด และธนาคารพร้อมรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำติชม ข้อสอบถาม และข้อร้องเรียนที่ท่านมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อดำเนินการข้อร้องเรียนของท่านอย่างทันท่วงที  ธนาคารพร้อมรับข้อสอบถามและคำติชมซึ่งธนาคารถือเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจและจัดการความประสงค์ของท่านได้ดียิ่งขึ้น
ธนาคารจะติดต่อกับท่านทางอีเมล์ cimbclicks@cimbthai.com หรือท่านติดต่อธนาคารผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

CIMB Thai Care Center
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2626-7777
โทรสาร: 0-2626-7770

อีเมล์: cimbthai.carecenter@cimbthai.com ความมุ่งมั่นทุ่มเทที่มีต่อท่านเกิดจากปรัชญาของธนาคารที่จะทำมากกว่าเพียงการแก้ปัญหา และธนาคารหวังว่าจะสามารถสนองความคาดหวังของท่านโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อสนองความต้องการ
ธุรกรรมทางธนาคารของท่าน
 
ลิขสิทธิ์ 2011
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 
 
     
find out more Facebook Twitter Join Us on :fb-twiiter
กฎบัตรบริการลูกค้า | นโยบายการรักษาความปลอดภัย | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)