ติดต่อเรา
 
สาขาธนาคาร

ที่ตั้งธนาคาร


ศูนย์บริการลูกค้า


กรุณาติดต่อ CIMB Thai Care Center โทร 0-2626-7777


เบอร์โทรสาร

0-2626-7770


อีเมล์

cimbthai.carecenter@cimbthai.com


เวลาเปิดทำการ

24 ชั่วโมง


ที่อยู่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
44  ถนนหลังสวน  แขวงลุมพีนี  เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330