วิธีการสมัครใช้บริการ CIMB Clicks?

สมัครใช้บริการ CIMB Clicks Internet Banking ได้ง่ายๆ 3 ช่องทาง

1. สมัครบริการออนไลน์ได้ด้วยตัวเองที่ www.cimbclicks.in.th


Online Register
เลือกที่หัวข้อ “สมัครบริการออนไลน์ สำหรับผู้มีบัตรเอทีเอ็ม” โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลของท่านตามขั้นตอนที่กำหนดให้ และสร้างรหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านด้วยตัวท่านเอง2. สมัครใช้บริการที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ทำการสอดบัตรเอทีเอ็ม ที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้     

step1เลือก"บริการอื่นๆ"
step2เลือก "บริการอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง CIMB Clicks"
step3อ่านรายละเอียดการใช้บริการ CIMB Clicks แล้วเลือก"ตกลง"
step4กรุณากดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
step5กรุณาสร้างรหัสผ่าน ePin 8 หลักเพื่อใช้ลงทะเบียน
step6กรุณายืนยันรหัสผ่าน ePin 8 หลักเพื่อใช้ลงทะเบียน
step7ระบบแจ้งต้องการรับใบบันทึกรายการหรือไม่
step8ระบบแจ้งทำรายการเสร็จสมบูรณ์

Online Register via ePIN
สมัครใช้บริการ CIMB Clicks Internet Banking ได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยท่านจะต้องกำหนด ePin ตามที่ธนาคารกำหนด ที่ไม่เหมือนกับรหัสผ่านเอทีเอ็ม เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้บริการครั้งแรก และสร้างรหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านด้วยตัวท่านเอง โดยดำเนินการได้ที่ www.cimbclicks.in.th แล้วเลือกที่หัวข้อ “สมัครผ่านสาขาหรือตู้เอทีเอ็ม สำหรับผู้ได้รับ ePIN หรือสมัครผ่านตู้เอทีเอ็ม”3. สมัครใช้บริการที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Online Register via ePIN
• กรอกใบสมัครขอใช้บริการ CIMB Clicks Internet Banking ได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
• รอรับ ePin ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้บริการครั้งแรก
• สร้างรหัสผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านด้วยตัวท่านเอง โดยดำเนินการได้ที่ www.cimbclicks.in.th แล้วเลือกที่หัวข้อ “สมัครผ่านสาขาหรือตู้เอทีเอ็ม สำหรับผู้ได้รับ ePIN หรือสมัครผ่านตู้เอทีเอ็ม”

หมายเหตุ: ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่าน (ePin) สำหรับการเข้าสู่ระบบ CIMB Clicks ให้กับท่านทาง SMS ภายใน 3 วันทำการ ............................................................................................................................................................................................
Tips: การกำหนดรหัสผู้ใช้บริการ (User ID) จะต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 8 ตัวและสูงสุด 32 ตัว และรหัสผ่าน (password) ที่กำหนดต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 8 ตัว เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++