รายละเอียดทั่วไป

รายการรอโอน /รอชำระเงินค่าบริการ


หมดกังวลในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการของท่าน ด้วยการทำรายการโอนเงินไปยังบัญชีอื่น หรือรายการตั้งชำระโอนเงินล่วงหน้า

ท่านสามารถใช้บริการรายการตั้งโอนเงินหรือรายการตั้งชำระโอนเงินล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

โอนเงิน
  • โอนเงินภายในบัญชีตนเอง
  • โอนเงินให้บุคคลอื่น ภายในธนาคาร
  • โอนเงินให้บุคคลอื่น ต่างธนาคาร
ชำระค่าสินค้าและบริการ

ท่านสามารถเข้าไปดูรายการที่กำหนดชำระได้ และสามารถแก้ไขหรือยกเลิกรายการดังกล่าวได้หากรายการนั้นยังไม่ถึงกำหนดในการชำระ

get started now